Châu á, / / / châu á chân // châu á

chú thích hình ảnh,

Châu á, / / / châu á chân // châu á, Dường như những người không có linh căn không thể cảm nhận càng không thể nhìn thấy nguyên tố Ngũ hành.