Đen Xuyên thưa bà Đỏ Latexlanguage

तस्वीर का शीर्षक ,

Đen Xuyên thưa bà Đỏ Latexlanguage, Một giọng nói oang oang trong đầu, khiến cho nụ cười trên môi phụt tắt, mặt xa xẩm lại.