Sau bữa tiệc, làm tình trên ghế sofa

chú thích hình ảnh,

Sau bữa tiệc, làm tình trên ghế sofa, Thì ra bao nhiêu năm nay mình vẫn không thoát khỏi cảnh ăn đồ thừa của người khác.