Gái lông cho một nóng,

chú thích hình ảnh,

Gái lông cho một nóng,, Hoài Trung chỉ có hai kết quả… Một là chết, hai là thức hải tan rã ngu ngốc cả đời.