Hư Quá Ebony Y Tá

तस्वीर का शीर्षक ,

Hư Quá Ebony Y Tá, Mười một thanh kiếm đao đồng loạt bủa vây quanh người Khánh Phương như muốn lóc xuống từng miếng thịt trên thân thể nàng.