Còn 3 thông Minh cảnh làm tình

chú thích hình ảnh,

Còn 3 thông Minh cảnh làm tình, Người là Hồ Điệp tiên ông và Hồ Điệp tiên cô? Chúc Anh Đài trố mắt hỏi… Đúng vậy… Đa tạ hai vị đại tiên đã ra tay cứu giúp Nàng vội kéo Lương Sơn Bá quỳ xuống cúi tạ….