Gái tóc đỏ

chú thích hình ảnh,

Gái tóc đỏ, Nếu tên Minh con ông Vương lúc này sống lại thì chắc chắn phải chết một lần nữa trong tay hắn.