Thủ dâm encyclopedia : coronal ridge

तस्वीर का शीर्षक ,

Thủ dâm encyclopedia : coronal ridge, Căn phòng tĩnh lặng như chính cái lạnh của nó, chỉ có tiếng gió riu riu từ máy điều hòa và hơi thở nhè nhẹ thím dâu.