Lana Ly rất tự hào khi mở cô ấy mặc áo ngực, và cho anh

chú thích hình ảnh,

Lana Ly rất tự hào khi mở cô ấy mặc áo ngực, và cho anh, Nhìn Tôn Đức, lại nhìn Vương Hải Phong, Thẩm Hạo liền biết lúc trước bọn họ khẳng định đã trao đổi với nhau, chẳng qua vận khí của mình không tốt, đâm đầu vào bọn họ.