Phần lớn bằng Chứng cho những người yêu mút dương vật

तस्वीर का शीर्षक ,

Phần lớn bằng Chứng cho những người yêu mút dương vật, Dù là một trăm lão Bắc hợp lại có lẽ cũng không dám tự tin nói chuyện diệt sát họ… Con chỉ cần biết thái độ của ông thôi.