Đỏ Đầu Cho Tuyệt Đầu POV

तस्वीर का शीर्षक ,

Đỏ Đầu Cho Tuyệt Đầu POV, Em gì ơi! Anh về lại phòng mình đây! Xin lỗi đã đánh thức giấc ngủ của em nha! Hi hi hi… … Thảo Vy… …….