Odellia một xéc-biname em yêu mái tóc bồng bềnh thích mình vào máy trộn

chú thích hình ảnh,

Odellia một xéc-biname em yêu mái tóc bồng bềnh thích mình vào máy trộn, Cái câu này nghe thế nào cũng y chang tú ông dắt gái, nhất là khi kết hợp với gương mặt giả vờ nghiêm túc của Tiến.