Vú Nữ Ngón tay Hôn ...

chú thích hình ảnh,

Vú Nữ Ngón tay Hôn ..., Khánh Phương cũng nhận ra mình ngoại trừ có chút xấu hổ ban đầu thì cũng đã quen với ánh mắt mọi người.