Trên chân xuất tinh hơn chân

तस्वीर का शीर्षक ,

Trên chân xuất tinh hơn chân, Mũi Né, 2 người thuê 1 villa trong Resort và: Ăn ngủ nghỉ tắm biển chơi, ăn ngủ nghỉ tắm chơi… Đặc biệt tắm hồ ban đêm tôi và dì chơi dưới nước, cảm giác lạ rất hấp dẫn.