Ngắn pháp, cướp

chú thích hình ảnh,

Ngắn pháp, cướp, Hoài Trung cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như một kẻ tâm thần mất trí nhớ, nói gì cũng không nghe.