Nhỏ Con Chim Non Mới Tranh Đấu Để Có Thể Lớn C. 4 Brandi Cùn

chú thích hình ảnh,

Nhỏ Con Chim Non Mới Tranh Đấu Để Có Thể Lớn C. 4 Brandi Cùn, Hoài Nam gào thét hai mắt trợn ngược lên, hai tay cào cấu đầu mình như muốn lột bỏ cả lớp da đầu của mình.