CÁC biến đổi giới tính y TÁ 1 - 2 Cảnh

chú thích hình ảnh,

CÁC biến đổi giới tính y TÁ 1 - 2 Cảnh, Tiếng hét kinh hoàng của Hữu Tâm làm đám Trúc cơ sợ hãi vội vàng lùi lại, tay giơ cao kiếm phòng ngừa Khánh Phương tấn công.