Người Da Đỏ Khó Với Mày, Sữa.

तस्वीर का शीर्षक ,

Người Da Đỏ Khó Với Mày, Sữa., Chiếc đầm thun ôm sát hằn lên từng ngấn mỡ trên thân hình sồ sề trông ngán ngẩm vô cùng.