Gót chân, và phóng

chú thích hình ảnh,

Gót chân, và phóng, Sau một phen vuốt ve trên dưới, quần áo hai người đều bị vén lên, thẳng đến khi hôn đến gần như không thở nổi, lúc này mới lưu luyến buông miệng ra.