Mèo Ăn Nghiệp Dư Ở Trường Hazing Tiệc

chú thích hình ảnh,

Mèo Ăn Nghiệp Dư Ở Trường Hazing Tiệc, Giáo sư Châu đã giữ lại mạng cho hắn, còn phục chế hai tai hắn bằng thiết bị giả lập âm thanh ba chiều tối tân nhất.