Cảnh sát còng tay, với nightstick 3/4

तस्वीर का शीर्षक ,

Cảnh sát còng tay, với nightstick 3/4, Đúng là đang nứng mà được trám no ứ lỗ lồn thì không còn biết trời đất gì nữa.